Pracovné pozície

  • Home
  • Pracovné pozície

Aktuálne nehľadáme nových kolegov a kolegyne. 

V minulosti sme hľadali kolegov a kolegyne na tieto pozície.

Metodologický vedúci 1
Plánovanie na zmiernenie prípadných nedostatkov v údajoch a zacielenie na alternatívne zdroje údajov.
Metodologický vedúci 2
Plánovanie na zmiernenie prípadných nedostatkov v údajoch a zacielenie na alternatívne zdroje údajov.
odborný analytik junior 1
Zber dát, výpočet indexu a zanesenie "raw-data" do prehľadu vypočítaných indikátorov SPI.
odborný analytik junior 2
Zber dát, výpočet indexu a zanesenie "raw-data" do prehľadu vypočítaných indikátorov SPI.
Odobrný analytik senior 1
Identifikácia a analýza vhodných zdrojov údajov, asistentcia pri vyhotovení Koncepčného rámcia SPI a metodiky výpočtu SPI,
Odobrný analytik senior 2
Identifikácia a analýza vhodných zdrojov údajov, asistentcia pri vyhotovení Koncepčného rámcia SPI a metodiky výpočtu SPI,
Odborný koordinátor
Validácia vypočítaného SPI indexu, súhrnná prezentácia výsledkov SPI.
Dátový analytik
Analytické zhodnotenie prehľadu vypočítaných ukazovateľov SPI a meranie efektívnosti polotík na základe zmeny SPI.
Finančný manažér
Finančné riadenie implementácie projekt, dodržiavanie rozpočtu projektu v súlade so Zmluvou o NFP a platnou legislatívou SR.
Projektový manažér
Zadefinovanie a monitoring časového harmonogramu projektu, merateľných cieľov a výstupov projektu, zabezpečenie riadneho financovania projektu a správu financií spolu s finančným manažérom.